dimarts, de març 13, 2018

Per una gestió de l'aigua i l'electricitat com a bé comú


Des de la Coalició ICV-EUiA apostem per un nou municipalisme que impulsi economies locals equitatives, cooperatives i sostenibles.
Apostem per un Premià que lluiti contra la crisi amb accions locals per un canvi de model productiu, amb acords socials i territorials per defensar serveis com l'aigua i l’electricitat, sent motors d'una economia verda i socialment justa.
Apostem doncs per la gestió pública de l’aigua i l’energia com a béns comuns. Per aquest motiu presentem dues mocions al ple de març:

· L’AIGUA COM A BÉ I SERVEI PÚBLIC
Presentem una moció per demanar, en coherència amb la sentència que anul·la el concurs de privatització d’Aigües Ter Llobregat, que torni a ser una empresa pública, atès que des de la seva privatització el preu de l'aigua en alta ha pujat un 85%.
Així mateix, el futur Govern de la Generalitat ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la xarxa d'abastiment en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de lucre.

· UN MODEL ENERGÈTIC JUST I SOSTENIBLE
Presentem una moció per demancar que l'ajuntament aposti per un nou model energètic just,  sostenible i participatiu; contractant el subministrament d'energia 100% renovable i d’economia social. I perquè redacti i porti al Ple municipal un Pla Director per abastir els equipaments municipals de serveis de producció per l’autoconsum. També perquè estudiï fórmules de participació entre l'Ajuntament i cooperatives de consum i producció d'energies renovables per tal d’impulsar el canvi de model energètic al nostre país, amb sintonia amb els compromisos per combatre el canvi climàtic i els interessos dels oligopolis energètics, i en defensa de les persones consumidores.dimecres, de febrer 28, 2018

La Coali en defensa de l'escola pública i al costat de la seva comunitat educativa.


L’escola pública no es retalla. 
L’escola pública es defensa.

De nou parlem de l’escola pública.
Ens agradaria parlar de la diversitat de projectes, de la creativitat de les AFAs i AMPAs o de la implicació de l’alumnat en el seu entorn.Però hem de parlar d’un nou atac del Departament d’Ensenyament, de la voluntat dels Serveis Territorials de tancar una línia de P3 pública i una d’ESO al nostre municipi.

I hem de parlar del menyspreu tant del govern municipal (CiU i PSC), com del Departament, cap a l’educació pública. I és que a Premià veiem com ens van imposant la privada sostinguda amb fons públics, tot i que els pares paguen el rebut cada mes. 

La decisió que pren el Departament ens portaria a un escenari de 6 línies públiques i 5 privades concertades. Si ho permetem, gairebé la meitat dels nostres infants hauran de pagar per estudiar, ja que se segueixen destruint places públiques.

A la Coalició ICV-EUiA ho tenim clar, defensem l’educació pública en totes les seves etapes.

I és per això que hem presentat, i aprovat en el ple, una moció per reclamar a la Generalitat que pagui el seu deute amb la nostra Bressol. Reclamem també que es dignifiqui el servei, amb una oferta de places suficient.Places, que en l’actualitat s’evidencien absolutament, i vergonyantment, insuficients. Reclamen una segona escola bressol.

I aquests dies no podem parlar d’escola pública sense plantar cara als atacs que PP i Cs pretenen fer al nostre sistema d’immersió lingüística. Un sistema que s’ha demostrat d’èxit, que garanteix la igualtat d’oportunitats, permet l’acollida dels nouvinguts i combat la segregació.

Davant els atacs a la pública i a la immersió, i sempre al costat de la comunitat educativa; plantem cara!

diumenge, de febrer 11, 2018

Deute de la Generalitat amb l'escola Bressol

En el ple d'aquest mes de Febrer de 2018,  la Coalició d'Esquerres presenta una moció per exigir  al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords pel finançament de la nostra escola bressol municipal, incomplert des de l’any 2011. Aquest fet ha provocat que per una banda les famílies i per altra l'ajuntament de Premià de Mar hagin de fer-se càrrec econòmicament de part de la quantitat no aportada (escatimada) per la Generalitat.

El ple del nostre Ajuntament va aprovar una moció el 2015 demanant a la Generalitat que complís amb les seves obligacions, però o les gestions van ser infructuoses o no es van realitzar. En paral•lel una bona quantitat d’ajuntaments del nostre país van portar a judici a la Generalitat per reclamar el deute, cosa que no va fer el nostre. El resultat ha estat que més d’una trentena de municipis, inclòs Barcelona, han guanyat judicialment les respectives reclamacions i ara la Generalitat haurà de pagar els seus deutes.
L'escola bressol Els Gafarrons és un servei imprescindible per a la nostra vila. Inscriure les nostres filles i fills a la bressol municipal és el desig de moltes famílies, que ho viuen com una loteria el fet de poder gaudir d’una plaça. L’escola bressol és un tresor pel municipi, és un servei amb un fort caràcter educatiu i amb professionals de gran vàlua que acompanyen a les famílies en els primers anys de vida dels infants i que haurien de poder gaudir més ciutadans. Es fa necessari, per tant, la construcció d’una segona escola bressol, i per l’altra que les administracions es facin càrrec de les seves obligacions per tal de poder fer el servei sostenible econòmicament

Totes i tots hauríem d’exigir a la Generalitat que assumeixi la seva responsabilitat pel que fa al finançament de la bressol, per poder millorar l’atenció educativa al municipi. Això permetria fer passos endavant: reduir les ràtios, disposar de més recursos per acompanyar els infants, incrementar al ritme necessari el nombre d’escoles bressol municipals, i també diversificar l’oferta pública de serveis educatius per a la petita infància. No hauríem de renunciar al fet que el 0-3 estigui entre les prioritats de les polítiques educatives. És una qüestió de drets, de justícia social, de passat, de present i, sobretot, de futur.dilluns, de febrer 05, 2018

Gràcies Local

A l’assemblea extraordinària que la Coali va celebrar l’octubre del 2016, vam prendre una sèrie de decisions importants de cara al futur, entre elles la de tancar el Local El Guti, espai que durant 10 anys havia estat la nostra llar. No va ser una decisió senzilla, però tots i totes vam estar d’acord que els nous temps ens demanaven fer aquest pas.

El Local El Guti, nom que rep per estar situat just al costat de la casa on va néixer l’històric dirigent del PSUC, va servir com a lloc de trobada de la gent d’ICV, d’EUiA i independents, amb la intenció de no només ser un local de partit polític, sinó que aprofitant les seves dimensions i característiques, ser un espai per poder-ne gaudir associacions i entitats del poble, i així ha sigut. En aquests anys de vida s’han fet exposicions, concerts, assaigs teatrals, xerrades i festes. Ha servit de punt de trobada de moltes entitats i associacions del poble i sempre ha tingut les seves portes obertes per a tothom que el volgués utilitzar.

Tot aquest temps el lloguer i les despeses derivades del Local s’han sufragat per una banda amb part de les aportacions de l’ajuntament als grups municipals, i per altra amb les aportacions econòmiques que han fet els regidors i les regidores de la nostra formació.

Ara que està naixent al nostre poble un espai municipalista nou i més ampli que el que pot representar la Coali, creiem que és el moment també que tanqui el local. Els Comuns de Premià decidirem en un futur proper com i quins seran els nostres nous espais de trobada. Mentre aquest no sigui una realitat, els membres actuals de la Coali ens trobarem en un espai cedit gratuïtament per unes companyes per fer les nostres assemblees setmanals i guardar tot el nostre material acumulat durant tots aquests anys de lluita, material com cadires i taules que continuen estant a disposició de les entitats i associacions del poble.

dijous, de desembre 14, 2017

Per què hem votat en contra del pressupost?

Ahir el nostre grup va votar en contra de l’aprovació del pressupost municipal pel 2018.
El pressupost de CiU i PSC està mancat de despesa social. No és pro-actiu per solucionar les mancances de la nostra vila i els problemes dels nostres veïns i veïnes. 

Una de les mancances més greus la trobem en la partida de "Suport a les famílies", una partida que ha de servir per resoldre situacions de pobresa severa que viuen alguns del nostres veïns i veïnes. Cal recordar que estudis com els de Premià Social han valorat que a Premià poden haver 400 famílies sense cap ingrés (ni laboral ni assistencial). Això significa una extrema pobresa que no podem acceptar.
El nostre compromís és la Pobresa Zero.
Malgrat això, hem reconèixer i agrair que l’equip de govern, a partir de les converses mantingudes amb nosaltres, hagi incrementat en 50.000€ la dotació per aquesta partida. És una bona notícia, però segons les dades que tenim, malauradament és insuficient.

D’altra banda, aquest és un pressupost amb poca participació ciutadana. És justament la ciutadania qui té una major capacitat per identificar i assenyalar les mancances presents al municipi.
Així, la partida destinada a pressupost participatiu, una petita part del total, en lloc de promoure projectes engrescadors i que puguin donar un valor afegit a Premià, pretenen donar cobertura a necessitats bàsiques. Les propostes més votades fan referència a la manca d’inversió en les escoles públiques, neteja o serveis socials.
És molt significatiu, i assenyala amb claredat, quina serien les prioritats dels nostres veïns i veïnes si poguessin decidir més enllà dels 200.000€ del pressupost participatiu actual.

Tant per la ciutadania, i així ho demostra el resultat del pressupost participatiu, com pel nostre grup, la qualitat de les nostres escoles públiques és una prioritat. És per això que aquest ha estat una de les nostres condicions per poder abstenir-nos a aquest pressupost.
No hem aconseguit un augment de la partida destinada a inversió en les escoles, però sí, el compromís d’incrementar la dotació si els projectes presentats per la comunitat educativa ho requereixen.

Tampoc veiem reflectit el nostre posicionament en l’apartat d’ingressos, manca dotar-los d'una tarifació i imposició progressiva, que atengui a criteris socials i de renda.

CiU i PSC han aprovat doncs, amb el suport d’ERC i el PP,  un pressupost pel 2018 limitat i insuficient en molts aspectes, sense cap pretensió de resoldre els problemes que tenim i sense propostes ambicioses per Premià.

dilluns, de novembre 20, 2017

Ni és un pacte, ni és per l'educació.


600.000€. La més gran de les partides del pressupost municipal és el que ens va costar que no es reprovés la regidora d'educació, per la seva mala gestió al capdavant d'aquesta àrea.

I és que han sigut molts els desgavells viscuts durant aquesta legislatura, la més greu de totes gairebé ens va costar el tancament d'una escola pública, davant la inacció del govern municipal, i de la regidoria en qüestió.

Les esquerres a l'oposició (ICV-EUiA, ERC i La Crida) hem tingut una actitud de mà estesa i col·laboració. També de denúncia. Hem fet propostes i hem mirat d'entomar els grans reptes a què hem de fer front en matèria educativa.Però la resposta sempre ha estat la demora en el temps i la no acció.

Així fa mesos que demanem treballar totes les forces polítiques en l'elaboració del mapa escolar municipal, una eina bàsica que ha de servir per dibuixar el futur dels nostres centres. Cal una segona escola bressol? - és evident que sí -.És interessant donar forma a un institut escola públic? Quantes línies necessitem a cada centre? Quantes de pública i quantes de privada concertada?

Són preguntes que cal respondre, i que tenen una importància cabdal. Però en tot el temps que portem demanant reunions de treball, planificació i coordinació amb la comunitat educativa, no hem trobat res.
Resultado de imagen de escola montserrat premia de mar

I així tornem al "pacte per l'educació", que no recull ni una sola línia referent al Mapa escolar, la fita més important per a aquests pròxims mesos.

Doncs això, el pacte inicialment el van impulsar CiU i PSC - el govern - i el van sostenir Cs I PP. Cs semblava disposat a fer costat a la reprovació de la regidora i la nefasta gestió de l'àrea, però va aprofitar l'avinentesa per negociar una GRAN partida per una proposta injusta i insolidària.

La mesura estrella.  Pagar els llibres de text a tothom.  Per igual.  Als que tenen molt, i als que no tenen res. Tractar a tothom igual per mantenir la desigualtat. La igualtat com a concepte absolutament injust.

Deixar de banda la possibilitat de destinar alguns d'aquests diners a altres objectius educatius, com activitats extraescolars que formin els alumnes pel futur, com robòtica i impressió 3D, donar alternatives a nois i noies que no acaben els estudis obligatoris...
A canvi Cs - i per descomptat el PP que dóna suport a totes les grans accions d'aquest govern de dretes que tenim - no van recolzar el que havia de ser un toc d'atenció a la regidoria d'educació.

I així arribem a aquest pacte, com una excusa per justificar una partida enverinada. 600.000€, el mateix pels que tenen molt i pels que no tenen res. Tant és així que als principals agents educatius, escoles i afas/ampas, no se'ls ha fet  protagonistes d'aquest projecte.  Tampoc al Consell escolar municipal, que tot i la necessitat de treballar aquests grans temes, fa més de MIG ANY que no es convoca.  No cal. Aquí es decideix tot als despatxos, en petit comitè.

Resultado de imagen de escola mar nova premia de marDesprés es presenta com un gran acord. Quan no podia haver estat més petit.
Dels VUIT centres de primària, només UN ha signat el "pacte". 
Quin fracàs, no? Doncs lluny de reconèixer l'error i rectificar, el govern manté la seva gran mentida, ho presenta com un pacte ampli i amb gran acord. Mentrestant, seguim sense posar-nos mans a l'obra, i el mapa escolar, si no el decidim nosaltres, el decidiran altres. Perdrem la millor de les oportunitats que tenim.

I com no es tracta de pensar i acordar les necessitats educatives del nostre poble, sinó de treure'n algun benefici, a última hora Cs i PP  tampoc l'han signat, que es veu que amb tot aquest tema de les banderes ara no els va bé.

Ni pacte, ni per l'educació.


dimarts, de novembre 07, 2017

Aportacions dels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC i Crida Premianenca a la proposta de pacte local per l’educacióAl mes de juny se’ns va presentar l’esborrany del que el govern municipal ha anomenat “pacte local per l’educació”, els nostres grups van fer una sèries de propostes per fer d’aquest pacte un document més dinàmic i participatiu, però aquestes propostes van ser rebutjades pels signants del pacte: CiU, Cs, PSC i PP.
Quatre mesos més tard, comprovem que cap de les propostes fetes ha estat incorporada, i que desprès del debat al ple, el govern municipal no ha fet cap modificació al document inicial, pel que entenem que no han incorporat CAP proposta externa, ni de les direccions, ni de les AMPAs, ni del Consell Escolar.

Resultado de imagen de escola la lio
Malgrat això, i donada la importància que pels nostres grups té l’àmbit educatiu, de nou presentem una sèrie de propostes que esperem siguin tingudes en consideració.

El que proposem és principalment una metodologia participativa per fer del document que es presenta una eina dinàmica de dinamització i cohesió.

PROPOSTES:


  1. És determinant pel futur dels centres escolars del municipi, que es treballi una proposta de mapa escolar municipal: és a dir definir el número i tipus de centres que volem tenir a Premià (per exemple una segona escola bressol); les línies de primària i e seu repartiment; la possibilitat de crear un nou tipus de centre, l’Institut-Escola; l’equilibri òptim entre centres públics i concertats.
  2. Cal que elaborem una proposta de màxims, acordada amb la comunitat educativa i consensuada per tots els grups municipals, que s’han de comprometre a defensar-la.
  3. Elaborar i fer públic un calendari de debats amb: la comunitat educativa; els grups municipals; plataformes i entitats; ciutadania interessada.
  4. Elaborar una diagnosi: necessitats detectades per part de les direccions, professorat i personal de serveis socials. I presentar-la públicament.
  5. Obrir aquesta recollida de necessitats a les famílies i altres persones de la comunitat educativa.
  6. Organitzar xerrades, jornades o ponències que cerquin la participació de persones expertes o presentar experiències d’èxit que puguin aportar idees per enriquir el debat.
  7. Considerar el Consell Escolar Municipal com el grup motor del procés de debat.
  8. En relació a les propostes que ens presenta el govern, de nou, assenyalem la necessitat d’establir criteris de renta de les famílies per gaudir de la subvenció dels llibres escolars.
Resultado de imagen de escola el dofi